Poules


  Poule No 1V/MIndicatorHS
MCDONOUGH Fiadhnait NUIG 14110.000-137
DUXBURY Victoria SULLIVANV VVV1.0001220
RYBAKOVA Katja PEMBROKEV4 VV0.7501019
CLAIR Jacinta UCCV20 10.250-88
FLYNN Olivia DUFCV10V 0.500-111

 

  Poule No 2V/MIndicatorHS
WITNEY Alice BSTN V3210.250-711
MURRAY Louise MAYNOOTH3 V4230.250-612
BARCLAY Erin UCCV3 VV0.750318
BEATTLE Keziah BELFASTVV4 10.500115
RAMALHO Joana SALLE DUBLINVV4V 0.750919

 

  Poule No 3V/MIndicatorHS
LEVERMORE Kirsten DUFC 42V2010.200-129
NESIRKY Frankie Mae LIMERICKV V4320.400-219
CAREY Shóna UCDV2 V210.400-615
HAYES Liz UCC1V4 020.200-912
TAYLOR Lucy GROSVENORVVVV V1.0001725
PHILPOTT Rachel SULLIVANVVVV3 0.8001223